Check Your Label

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
Malaysian Communications and Multimedia Commission

Soalan-soalan Lazim

Peralatan komunikasi adalah kemudahan rangkaian atau peralatan pelanggan yang digunakan untuk tujuan komunikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Kemudahan rangkaian adalah sebarang peralatan yang digunakan untuk penyediaan perkhidmatan rangkaian sama ada rangkaian telefon awam, gentian optik, selular, mudah alih, terrestrial, satelit dan penyiaran.

Peralatan pelanggan adalah sebarang peralatan yang digunakan oleh pelanggan suatu perkhidmatan rangkaian dan semua jenis peranti wayarles. Contohnya adalah telefon talian tetap dan telefon selular, mesin faks, modem, router dan gateway wayarles, penghantar terima optik, penerima satelit, radio mudah alih atau walkie-talkie, televisyen pintar dan digital, dan sebarang peralatan atau peranti yang menggunakan teknologi wayarles seperti komputer riba, tablet, kamera, jam, drone, baby monitor, CCTV dan lain-lain.

Ya, Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Standard Teknik) 2000 menyatakan bahawa semua peralatan komunikasi yang dikehendaki diperakui di bawah Peraturan-Peraturan tersebut hendaklah diperakui.

Peralatan komunikasi mesti diperakui untuk memastikan ia selamat, saling boleh kendali dengan rangkaian komunikasi awam dan tidak menyebabkan gangguan frekuensi radio. Pemerakuan hanya diberi setelah peralatan melalui proses pengujian dan pengesahan oleh badan yang diiktiraf untuk memastikan ia memenuhi keperluan minimum standard-standard yang telah ditetapkan.

SIRIM QAS International adalah satu-satunya badan yang diberi kuasa untuk memperakui peralatan komunikasi selaras dengan penetapan mereka sebagai agensi pemerakuan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Anda boleh melayari laman web mereka di www.sirim-qas.com.my atau https://ecomm.sirim.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Sebarang pertanyaan juga boleh dihantar melalui e-mel ke alamat-alamat berikut:
• cmcstech@sirim.my (pertanyaan teknikal)
• cmcscounter@sirim.my (perkhidmatan kaunter)

Adalah menjadi tanggungjawab pengilang atau pengimport atau ejen mereka untuk memohon dan mendapatkan permerakuan sebelum peralatan dapat dibekalkan di pasaran tempatan.

Ya, tetapi dalam hal ini anda boleh membuat permohonan kelulusan khas daripada SIRIM QAS International. Walaubagaimanapun kelulusan khas ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat termasuk bilangan peralatan / peranti yang dibenarkan untuk pengimportan. Kelulusan khas ini juga hanya boleh diberikan sekiranya peralatan tersebut didapati sesuai untuk digunakan di negara ini.

Anda tidak sepatutnya membeli peralatan tersebut melainkan anda pasti bahawa peralatan itu telah diperakui oleh penjual seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang.

Tanda pemerakuan peralatan komunikasi adalah label MCMC yang mesti dilekatkan atau dicetak pada peralatan komunikasi yang menunjukkan bahawa ia telah diperakui mematuhi standard. Ia terdiri daripada logo MCMC dan nombor pengenalan pembekal.

Label MCMC juga boleh dalam bentuk imej elektronik yang disimpan dalam sistem pengoperasian atau firmware peranti yang mempunyai paparan bersepadu seperti telefon pintar.

Ya, semua peralatan komunikasi yang diperakui mesti mempunyai label MCMC.

Adalah menjadi tanggungjawab pengeluar atau pengimport atau ejen mereka untuk memastikan semua peralatan komunikasi yang mereka import dan jual di pasaran mempunyai label MCMC.

Peralatan komunikasi yang tidak mempunyai label MCMC boleh dianggap sebagai tidak diperakui. Peraturan memperuntukkan bahawa seseorang yang menggunakan, menawarkan untuk menjual (mengiklan), menjual atau memiliki suatu peralatan komunikasi yang tidak diperakui adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Kesahihan label MCMC boleh diperiksa dengan menyemak maklumat peralatan dengan pangkalan data pemerakuan dengan menggunakan nombor pengenalan pembekal, nombor IMEI atau nombor siri peralatan. Pengesahan boleh dilakukan secara atas talian di www.ecomm.sirim.my atau dengan menggunakan aplikasi mudah alih Check Your Label yang boleh didapati di Google Playstore dan Apple App Store.

Di bawah undang-undang, adalah satu kesalahan bagi anda untuk menggunakan atau mengendalikan peralatan komunikasi yang tidak diperakui. Penggunaan peralatan sedemikian mungkin berbahaya atau boleh menyebabkan gangguan kepada peranti lain atau rangkaian komunikasi.

Oleh sebab itu, MCMC menjalankan kempen Check Your Label untuk mendidik dan mewujudkan kesedaran di kalangan orang ramai tentang keperluan untuk membeli peralatan komunikasi yang diperakui dan mempunyai label MCMC yang sah.

Orang ramai juga dinasihatkan untuk melaporkan kepada MCMC jika mempunyai sebarang maklumat mengenai premise atau pembekal yang menjual peralatan komunikasi yang tidak diperakui.

MCMC telah menetapkan standard-standard yang dikenali sebagai kod teknik untuk tujuan pemerakuan bagi peralatan komunikasi talian tetap dan wayarles. Kod-kod teknik tersebut menggariskan keperluan teknikal minimum untuk keselamatan, kesalingbolehkendalian, radio frekuensi dan keserasian elektromagnet.

Kod-kod teknik tersebut boleh diperolehi melalui capaian https://www.mcmc.gov.my/legal/registers/cma-registers.

Dalam keadaan di mana kod teknik tidak tersedia, pemerakuan akan dilakukan berdasarkan standard kebangsaan atau antarabangsa yang relevan. Peralatan juga mesti memenuhi keperluan frekuensi radio yang dinyatakan dalam dokumen MCMC berkaitan seperti pelan spektrum, penguntukan kelas dan pelan sistem radio standard (SRSP).

Adalah menjadi tanggungjawab pemegang sijil pemerakuan untuk memastikan bahawa semua peralatan mempunyai tanda atau label pemerakuan MCMC.